Contact
contact@anvelope-discount.ro
0743.148.576
Program
L-V: 09:00-17:00 S: 09:00 - 13:00                  

S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L.  va informeaza ca, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal  numai in scop contractual si legal, iar in masura in care ati fost de acord, in scop de marketing direct, adica pentru a va tine la curent cu produsele sau serviciile oferite de firma noastra.

            Temeiul aplicarii il constituie conventia (contractul) in forma simplificata care se incheie intre parti prin transmiterea comenzii si materializata prin emiterea facturii fiscale. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritatile publice, operatori sau imputerniciti ai acestora astfel:

- pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora catre: A.N.A.F., Oficiul National de de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

- la solicitarea expresa: autoritate judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie.

Acest tip de comunicare este ocazionala, in functie de situatie.

 

            Datele cu caracter personal pe care le prelucram in scopurile aratate mai sus sunt urmatoarele:

- Nume si prenume;

- adresa domiciliu;

- nr. telefon de contact;

- adresa e-mail.

 

            Furnizarea de catre dvs. a acestor date cu caracter personal este absolut necesara pentru completarea si eliberarea documentelor fiscale precum si, dupa caz, pentru intocmirea si eliberarea documentelor necesare pentru transportul si insotirea marfii. Refuzul dvs. de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea de a initia raporturi juridice cu dvs., intrucat  societatea noastra poate fi pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor legale in vigoare.

            In ceea ce priveste scopul de marketing direct, doar in situatia in care ati fost de acord, datele personale vor fi prelucrate in acest scop.

            Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal o reprezinta perioada contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, dar nu mai tarziu de 3(trei) ani.

            In conformitate cu prevederile legale in vigoare, persoanele carora li se prelucreaza date personale (persoane vizate) au urmatoarele drepturi:

dreptul de acces   - persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal si, in caz afirmativ acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

dreptul la portabilitate datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date  sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

dreptul la opozitie – vizeaza dreptul persoanei de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste un interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketing-ul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

dreptul la stergerea datelor (“ dreptul de a fi uitat” ) – inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificative, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Persoana vizata isi retrage consimtamantul si nici nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in cazurile in care:

 • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar oersoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand un schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii datelor pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul de a va adresa justitiei sau a depune o plangere in fata unei autoritati de supravehere.

 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la adresa sos. Chitilei nr. 41, sector 1, Bucuresti.

 

Daca exista nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale, te poti adresa , prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail: contact@anvelope-discount.ro.

 

            Datele personale furnizate de dvs. nu vor fi transferate in alte state.

S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L. isi asuma responsabilitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le furnizati, fiind atestata legal in acest sens si inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub Nr. Reg. General: 20086 si Nr. Infochiosk: 997389406415.

 

Plăți online securizate

Dispunem de o platformă cu un grad ridicat de securitate

Suport clienți dedicat

Echipa de suport și consiliere este mereu alături de tine

Livrare rapidă

Comanda ta este prelucrată mereu, în cel mai scurt timp

Garanția calității

Pentru noi, calitatea anvelopelor, dar și a serviciilor este mereu pe primul loc!

Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara DEBICA online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale
Cumpara online - reduceri, promotii, oferte speciale