Anvelope Anvelope
Jante

Politica de confidenţialitate

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice  S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este:  eliberarea documentelor fiscale şi de însoţire a mărfii, anunţarea promoţiilor în curs, notificări cu privire la produsele comercializate de către S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Sunteţi  obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru completarea şi eliberarea documentelor fiscale precum şi pentru întocmirea şi eliberarea documentelor necesare pentru transportul şi însoţirea mărfii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de comanda lansată către S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  Teodor Badea - teodor@ag-business.ro -  reprezentant al S.C. A.G. BUSINESS CONSULTING S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state ".

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
S.C. A.G. Business Consulting S.R.L. îşi asumă responsabilitatea de a păstra confidenţialitatea datelor de contact pe care le furnizaţi, fiind atestata legal în acest sens şi înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub Număr Registrul General: 20086 şi Număr infochiosk: 997389406415
Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct

Cookie-urile:
Cand accesati www.anvelope-discount.ro , trimitem unul sau mai multe cookie-uri pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Utilizam cookie-urile pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor noastre şi pentru a vă oferi o exeperienţă cât mai placută pe site-ul nostru.

 

Galerie Foto
  • Depozit Anvelope Discount
  • Depozit Anvelope Discount
  • Depozit Anvelope Discount
  • Depozit Anvelope Discount
Contact